دستگاه لیزر درخت ارغوان با اسم علمی Cercis Silliquastrum در سایزهای متنوع جانور هست .

نام فارسی : درختچه ارغوان

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil ( Judas Tree )

نام علمی : Cercis Silliquastrum

خانواده : Legominoseae

جور : درختچه خزان دار

میزان ( متر ) : 8 طول * 4 گستردگی

فرم : دستگاه لیزر دانی تا گرد

بافت : خشن

رنگ برگها : سبز

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل بهار

درختچه ارغوان در بهار

درختچه ارغوان در عصر دستگاه لیزر دهی ( اسفند و فروددین ماه )

کاربرد در محوطه سازی ها : تک کاشت , تاکید , کاشت کناره ای , پرچین

رنگ دستگاه لیزر ها : ارغوانی

سرعت رویش : پر سرعت

نیاز به آبیاری : میانگین

ارغوان در زمان برگ تابستان و پاییز

ارغوان در فصل تابستان و فصل پاییز

مقاومت به سوزوسرما : مضاعف

نیاز های نوری : آفتابی و نصفه آفتابی

توضیحات درخصوص گیاه ارغوان :

دستگاه لیزر های ارغوانی این درختچه بر روی شاخه های عریان در اوایل فصل بهار چشم انداز دل انگیزی می سازد .

درختچه ارغوان

برگها قلبی صورت , پوست تنه نقره ای تیره و شاخه ها دارای چوب محکمی هستند . این درخت به یاد این‌که تولید شاخه های متعددی در کنار نیز در مرحله زمین می نماید , رشد تک تنه ای آن نقص‌ است و بهتر است به به عبارتی شکل ارگانیک و یا این که به فرم یک‌سری تنه ای تربیت شود .

درختچه ارغوان

درختچه ای است مقاوم به سوزوسرما و تا 23 – درجه سانتیگراد را نی تواند تحمل کند . به گونه های خاکها اعم از خاک های آهکی , قالیایی و اسیدی خشک مقاوم است . بعد از دستگاه لیزر دهی نیام ها وغلاف های یکسری دانه ای میرسند که تا اخر سال بر روی درخت می مانند . دستگاه لیزر ها اضافه بر روی شاخه های یکساله ظاهر می گردند , اگرچه بر روی شاخه های یک سری ساله و چه بسا تنه هم با ترکم کمتر مشاهده میشود . گیاهان جوان تا چهار و پنج سالگی ایجاد دستگاه لیزر نخواهند کرد . ارغوان به صورت تک کاشت . گروهی قابل منفعت است . به راحتی میتوان آن را در ذیل سایه درختان کاشت ولی بهترین فیض در وضعیت آفتابی بی نقص به دست می‌آید . درختچه ارغوان را میتوان در ترکیب با یأس زردرنگ و به ژاپنی برای آرایش و تزیین در محوطه سازی ها و فضای سبز بهره نمود .

نحوه های انتشار و ازدیاد ارغوان :

انتشار ارغوان از طریق کاشت بذر انجام می‌شود .

درختچه ارغوان

بذر ها برای جوانه زنی سریع نیازمند تیمار با اسید سولفوریک غلیظ به بازه حدود 30 تا 60 دقیقه و آن گاه مستلزم تیمار سرمایی به مدت سه ماه در دمای 4 تا 2 جايگاه سانتیگراد هستند . ارغوان از طریق قلمه های علفی در اوایل فصل بهار نیز قابل انتشار است .

برای مشاهده آفات و بیماریهای درخت دستگاه لیزر ارغوان اینجا را ببینید .

عکس هایی دیگر از درختچه ارغوان :

درختچه ارغوان 1
درختچه ارغوان 1
درختچه ارغوان 2
درختچه ارغوان 2
دستگاه لیزر ارغوان 3
دستگاه لیزر ارغوان 3
بذر ارغوان 4
بذر ارغوان 4
برگ ارغوان 5
برگ ارغوان 5
درختچه ارغوان 6
درختچه ارغوان 6
درختچه ارغوان 8
درختچه ارغوان 8
درختچه ارغوان 9
درختچه ارغوان 9
درختچه ارغوان 10
درختچه ارغوان 10
درختچه ارغوان 11
درختچه ارغوان 11
درختچه ارغوان 12
درختچه ارغوان 12
درختچه ارغوان 13
درختچه ارغوان 13